Nhà thầu & Quản lý xây dựng từ năm 1981

DỊCH VỤ TẠI BLACKDIAMOND

DỰ ÁN CHÚNG TÔI ĐÃ THỰC HIỆN

ĐỐI TÁC BLACKDIAMOND

ĐỐI TÁC BLACKDIAMOND

Anh Trần Quốc Huy

Tôi đã cùng làm việc với Black Diamond. Tôi rất thích cách làm việc ở đây. Tôi tin rằng đội ngũ BD sẽ nhanh chóng phát triển mạnh mẽ trong giới xây dựng.

Anh Trần Quốc Huy

Tôi đã cùng làm việc với Black Diamond. Tôi rất thích cách làm việc ở đây. Tôi tin rằng đội ngũ BD sẽ nhanh chóng phát triển mạnh mẽ trong giới xây dựng.

Anh Trần Quốc Huy

Tôi đã cùng làm việc với Black Diamond. Tôi rất thích cách làm việc ở đây. Tôi tin rằng đội ngũ BD sẽ nhanh chóng phát triển mạnh mẽ trong giới xây dựng.